Ansedel Britta Christina Olofsdotter

1806-1888

Född 1806-12-18 i Svartbjörsbyn 10, Bodens kbfd (BD).
Död 1888-02-16 i Bastuträsk, Piteå landsförs (BD).
Britta Christina Olofsdotter
Född 1806-12-18 i Svartbjörsbyn 10, Bodens kbfd (BD).
Död 1888-02-16 i Bastuträsk, Piteå landsförs (BD).
Piga
F Olof Gustaf Bodin.
Född 1763-10-16 i Sunderbyn, Nederluleå /BD.
Död 1819-09-11 i Manjärv, Lillpite, Piteå landsförs (BD).
Bonde på Svartbjörsby nr 10

FF Fredric Bodin.
Född 1730-02-13 i Kopparnäs, Norrfjärden (BD).
Död 1768-10-18 i Sunderbyn, Nederluleå /BD.
Extra ordinarie lantmätare


FFF Olof Bodin.
Född 1698-11-22 i Piteå landsförsamling (BD).
Död 1743-05-29 i Piteå landsförsamling (BD).
Häradsskrivare, Befallningsman.

 
 

FFM Ottiliana Blomfeldt.
Född 1701 i Riga, Lettland.
Död 1767-12-16 i Rutvik, Nederluleå (BD).

 
 
1620.jpg
FM Inga Catarina (Inga-Cajsa) Lagerborg.
Född 1733-04-24 i Järvsö (X).
Död 1804-11-08 i Sunderbyn, Nederluleå /BD.


FMF Daniel Skragge-Lagerborg.
Född 1686 i Uggelsäter, Huggenäs /S.
Död 1751-12-10 i Gammelgården, Nederkalix (BD).
Överstelöjtnant avsked 1742


FMFF Olof Skragge.
Född 1645 i Uggelsäter, Huggenäs /S.
Död 1734.
Ryttare för Ugglesäter


FMFM Maria Floreen.

Död 1743 i Söderby-Karl (AB).


FMM Sofia Elisabeth von Rohr.
Född 1701-01-01.
Död 1764-11-27 i Umeå.


FMMF Jakob Gustav von Rohr.
Född omkring 1668 i Ingermanland, innre Finska viken.
Död 1735-01-31 i Palikais i Somero sn. i Finland.
Överstelöjtnants avsked 1722

 
M Margareta Nilsdotter.
Född 1769-04-08 i Stråkanäs, Nederkalix (BD).
Död 1852-11-04 i Kolerträsk, Koler, Piteå landsförs (BD).

MF Nils Hanas.
Född omkring 1736 i Stråkanäs, Nederkalix (BD).
Död 1809 i Nederluleå (BD).
Soldat

   
 
   
 
MM Gustava Margaretaa Danielsdotter.
Född omkring 1731.


   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1806-12-18 i Svartbjörsbyn 10, Bodens kbfd (BD).
Döpt 1806-12-21 i Svartbjörsbyn 10, Bodens kbfd (BD).
Piga
(Enligt nedteckning av Gustav Edin 1981)

Britta-Stina var strax innan sonen Gustaf Fredrik föddes, boende i Sunderbyn hos lantmätaren Johan Rutbäck. Hon var då omk.24 år. Hon var i arbetade hos Johan Rutbäck under fyra år.Hon blev undertiden med barn och flyttar till Kolerträsk den 25 maj 1834. Under tiden som Britta-Stina arbetade hos Johan Rutbäck bodde tidvis även kaptenen Gabriel Petter Joakim Antonius Gyllengam. Anton, som han kallades, var född 1805-01-10 alltså i samma ålder som Britta-Stina. Det behöver inte betyda något då denne Anton1830 gifte sig med Anna-Lisa Bergman. Adelsmän kunde på den tiden ta sig stora friheter vid sidan om äktenskapet. När lantmätaren Johan Rutbäck blev änkeman gifte han om sig med en syster till Britta-Stina.Britta-Stina gifte sig så småningom med Isak Isaksson Edin i Bänkerträsk. Deras första gemansamma barn var Sara Margareta som föddes den 6 juni 1839, men hon blev endast ett år. Isak Isaksson upptog Gustaf Fredrik som styvson men han fick inte samma förmåner som sina halvbröder. Enligt gammal tradition var det den äldste sonen inom äktenskapet som fick ärva gården. Trots att Gustaf Fredrik var sju år äldre, fick hans halvbror ärva gården. Flyttade 1830 till Sundbyn norr om Luleå. Flyttade hem till Kolerträsk 1834-05-25
Död 1888-02-16 i Bastuträsk, Piteå landsförs (BD).
Dödsorsak: Lungiflammation

Relationer och barn

Gift.
Utom äktenskap.
N.N.
Gustav Fredrik Edin. rightarrow.png Född 1834-08-05 i Bänkerträsk, Piteå landsförs (BD).
Bonde
(Enligt nedteckning av Gustav Edin 1981)Gustavs fader är inte fastställt, men det kan vara troligt att det är Anton Gyllengam. Gustaf växte upp i Bänkerträsk som han lämnade som vuxen. Han hamnade så småningom i Vistträsk där han hadesläktingar från sin mors sida. Han fövärvade där ett eget hemman i södra Vistträsk där han även träffade den kvinna som han sedermera gifte sig med.Hennes namn var Catarina Margaretha JonasdotterGranberg. Makarn bedrev under några år jordbruket som födde häst, kor, får och några getter.På den tiden var det vanligt att man bytte ägodelar såsom hästar och hemman. Även Gustaf deltog i vissa bytesaffärer. Han bytte bort sitt hemman i Vistträsk mot ett kronobygge i Södra Brännträsk nr.1. Detta skedde under våren 1866. Gustaf som då ägde en egen häst och vinterfordon flyttade med hjälp av en svåger till det nya hemmanet i Brännträsk. Det blev en väldigt strapatsrik flytt för det var långt lidet på våren och dom hade många isar att passera. Flytten bestod i två foror där den första foran innehöllmakarnas husdjur som bestod i några får och ett par getter. Kon var fastbunden i den andra foran, som innehöll bohaget. Färden gick upp mot Finntjärn, över Storfinnträsk, övre Avan och slutligen över till Brännträsk som var deras mål. Isarna var hårt anfrätta av vårsolen och föret var dåligt. Men när de kom tillFinntjärn gick Gustafs häst genom isen. Efter mycket om och men lyckades dom få upp hästen med foran och kunde fortsätta färden. På kvällen nådde man fram till det nya hemmanet i Brännträsk. Hemmanet bestod vid Gustafs tillträde av ett litet boningshus, en liten ladugård, ett stall för en häst samt ett hölider. Allt under tak av näver. Boningshuset innehöll ett storkök och en liten kammare, dock utan eldstad. Den odlade jorden inskränkte sig till ett potatisland. Det kan nämnas att när Gustaf Fredrik tillträdde hemmanet så var ett nytt gårdsställe planerat. En ny byggning stod upptimrad upp till väggbandet. denna byggnad färdigställdes, ladugård för fyra kor samt smådjur uppfördes jämte lador, lider och ett stall för två hästar.Vidare uppfördes en varmbonad sommarstuga jämte förrådsrum,utekällare, en kransåg, ett stort timrad vedbod och i anslutning därtill ytterliggare ett stall för två hästar. Vid Lillfinnträsk byggdes en rejäl timrad koja samt stallutrymme för ett par hästar. Detta var nödvändigt då man bedrev tjär-framställnig där i stor skala. Den närmaste doktor i fanns i Öjebyn ca. sju mils gångväg från Brännträsk. På en holme i Brännträsk fanns en tillfällig begravningsplats där bland annat Gustaf Fredriks svärmor var begravd tills det gick att transportera kistan för begravning i Öjebyn. Detta måste ske under vintern då det gick att ta sig fram på snön och isarn. År 1880 ingav Gustaf en ansökan om att få lösa in sitt hemman och enligt syneprotokollet så hölls syneförrättningen den 5:e och 6:e augusti 1881. Förrättare var E.L.V Von Valter med biträde av två nämndemän. Enligt Lagfartsprotokoll hölls ett lagtima vinter- och vårting vid Piteå Tingslag uti Tingshuset i Öjebyn den 16 mars 1883. Nu hade Gustaf fullgjort sitt åtagande som kronotorpare och hade ett eget ägandes hemman. Den totala kostnaden för förrättningen uppgick till 14 kronor och tjugo öre. Det var en rätt stor summa på den tiden. Gustaf Fredrik var en duktig arbetare som även var bra på att läsa och skriva med ensnirklig handstil. Han lärde även sina barn att läsa och skriva. Han hade även sinne för affärer då han uppförde en dammanläggning vid Brännträskets utlopp. Det var sedan Brändåns nedre lopp blivit i ordningställt. Han kunde då det blivit lite vatten i Brändån, sälja vatten för flottningen. År 1884 överläts halva gården till till sönerna Oskar och Johan. Oskar fick överta den gamla gården och halva den odlade jorden. Johan övertog kronotorpet (kallat Brännbacka) men var ävendelägare i hemmanet. Den 5 mars 1894 sålde han återstående delen i hemmanet till sonen Axel. Denna köpehandling blev inte lagfaren men först 1899 kom ett lagfaret köp till stånd. Då var då både Axel och Julius som stod som köpare. Köpeskillingen var då 800 kronor samt ett så kallat "Fargång" som tillföll Gustafs familj. Under åren 1922-23 inleddes en ny epok för då invigdes den nya vägen förbi Södra Brännträsk.
Död 1899-03-18 i Södra Brännträsk, Koler, Piteå landsförs (BD).
Dödsorsak: Magkräfta
Gift 1838-12-30 i Bänkerträsk, Piteå landsförs (BD).
Lysning den 16 december 1838.
Isak Isaksson Edin. uparrow.png Född 1810-11-24 i Bänkerträsk, Piteå landsförs (BD).
Bonde
Isak var ägare till Bänkerträsk där även vigseln ägde rum.Nybyggare i BrännträskIsak tog sig efternamnet Edin.
Död 1851-05-03 i Bänkerträsk, Piteå landsförs (BD).
Begravd 1851-05-11.
Sara Margaretha Edin. Född 1839-07-05 i Bänkerträsk, Piteå landsförs (BD).
Död 1840-04-23 i Bänkerträsk, Piteå landsförs (BD).
Begravd 1840-04-26 i Bänkerträsk, Piteå landsförs (BD).
Isak Edin. Född 1840-08-31 i Bänkerträsk, Piteå landsförs (BD).
Död 1925-09-25 i Bänkerträsk, Piteå landsförs (BD).
Begravd 1925-10-04 i Bänkerträsk, Piteå landsförs (BD).
Isak övertog hemmanet i Bänkerträsk.
Johan Wilhelm Edin. Född 1842-01-31 i Bänkerträsk, Piteå landsförs (BD).
Kronotorpare
Död 1907-12-25 i Bänkerträsk, Piteå landsförs (BD).
Begravd 1908-02-02 i Bänkerträsk, Piteå landsförs (BD).
Nils Anton Edin. rightarrow.png Född 1843-04-20 i Bänkerträsk, Piteå landsförs (BD).
Hemmansägare
Död 1901-07-31 i Arvidsjaur.
Begravd 1901-08-04 i Långsel, Piteå landsförsamling (BD).
Daniel Julius Edin. Född 1845-02-09 i Bänkerträsk, Piteå landsförs (BD).
Hemmansägare
Död 1902-01-01 i Arvidsjaur.
Begravd 1902-01-06.
Sara Margareta Edin. rightarrow.png Född 1847-03-20 i Bänkerträsk, Piteå landsförs (BD).
Död 1882-10-09 i Storfinnträsk, Älvsby (BD).
Sara arbetade som piga hos Jonas Peter Nilsson Granberg i Storfinnträsk. Flyttat till Piteå landsf. 1872-09-30 återkom 1873-03-17
Brita Catharina Edin. rightarrow.png Född 1850-04-08 i Bänkerträsk, Piteå landsförs (BD).
Död 1880-04-29 i Vistträsk, Älvsby /BD.
Begravd 1880-05-02 i Vistträsk, Älvsby /BD.

Levnadsbana

Roland Gustafsson E-postdress: roland.g@telia.com Framställd 2024-06-12 med hjälp av Disgen version 2023.