Ansedel Inga Catarina (Inga-Cajsa) Lagerborg

1733-1804

Född 1733-04-24 i Järvsö (X).
Död 1804-11-08 i Sunderbyn, Nederluleå /BD.
1620.jpg
1620.jpg
Inga Catarina (Inga-Cajsa) Lagerborg
Född 1733-04-24 i Järvsö (X).
Död 1804-11-08 i Sunderbyn, Nederluleå /BD.
skragge_1730.jpg
F Daniel Skragge-Lagerborg.
Född 1686 i Uggelsäter, Huggenäs /S.
Död 1751-12-10 i Gammelgården, Nederkalix (BD).
Överstelöjtnant avsked 1742

FF Olof Skragge.
Född 1645 i Uggelsäter, Huggenäs /S.
Död 1734.
Ryttare för Ugglesäter


FFF Olof Skragge.
Född 1629 i Huggenäs (S).
Död 1673 i Huggenäs (S).
Kornett


FFFF Simon Skragge.
Född omkring 1597.

Muraremästare

 

FFM Maria Floreen.
Född omkring 1625.
Död omkring 1699.

 
 
FM Maria Floreen.

Död 1743 i Söderby-Karl (AB).

   
 
   
 
von_rohr.jpg
M Sofia Elisabeth von Rohr.
Född 1701-01-01.
Död 1764-11-27 i Umeå.

MF Jakob Gustav von Rohr.
Född omkring 1668 i Ingermanland, innre Finska viken.
Död 1735-01-31 i Palikais i Somero sn. i Finland.
Överstelöjtnants avsked 1722


MFF Joachim Georg Fredrik von Rohr.
Född 1625.
Död 1687 i Narva (EST).
Överstelöjtnant

 
 

MFM Sophie von Berendtz.

Död 1724-09-17 i Frösön.

 
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1733-04-24 i Järvsö (X).
Döpt 1733-04-27 i Järvsö (X).
I och med att Ingrid Catarina gifte sig med Fredrik Bodin, som var en ofrälse, förlorade hon sitt adelsskap.
Död 1804-11-08 i Sunderbyn, Nederluleå /BD.
Dödsorsak: Lungsot (TBC)

Relationer och barn

Gift 1759-12-18 i Nederluleå (BD).
Fredric Bodin. uparrow.png Född 1730-02-13 i Kopparnäs, Norrfjärden (BD).
Extra ordinarie lantmätare
År 1758 var Anders Magnus Steinvall vid Trivialskolan i Piteå och blev sedan underhållen av extra ordinarie lantmätaren Fredrich Bodin . Fredrich Bodin var en aktad medborgare och har varit gravsatt i Nederluleåkyrka. Hans gravkor öppnades efter 118 år och enligt syneprotokoll så var kvarlevorna väl bevarade. Bland annat så framkom det att han hade svart hår samt att hans ståndspiska var i gott skick. Efter ombyggnaden i samband med gravöppningen har stoftet flyttats till en plats utanför kyrkan.Har bott Sunderbyn 8.
Död 1768-10-18 i Sunderbyn, Nederluleå /BD.
Begravd 1768-11-08 i Nederluleå kyrka, Nederluleå /BD.
Daniel Bodin. rightarrow.png Född 1760-11-05 i Sunderbyn, Nederluleå /BD.
Fältväbel
Död 1808 i Finland/.
Sofia Ottiliana Bodin. Född 1762-01-12 i Sunderbyn, Nederluleå /BD.
Henes öde är okänt.
Olof Gustaf Bodin. rightarrow.png Född 1763-10-16 i Sunderbyn, Nederluleå /BD.
Bonde på Svartbjörsby nr 10
(Enligt Gustaf Edins forskning 1981 samt Rune Bergmans bok om Koler sid. 153) Makarna Bodin fick under sitt äktenskap åtta barn. Olof Gustaf sålde sitt hemman i Svartbjörnsbyn vid Boden och flyttade till Kolerträsk år 1818 där han köpte ett hemman av Isak Larsson. Man kan ju undra varför han flyttade från den utpräglade jordbruksbygden i Svartbjörsbyn nr. 10, till den karga Kolerregionen. Hemmanet Kolerträsk innefattade stora arealer, gott om skog, bra betesmarker och fiskrika vatten. Detta gjorde antagligen att han ansåg framtidsutsikterna som rätt goda.
Död 1819-09-11 i Manjärv, Lillpite, Piteå landsförs (BD).

Levnadsbana

Roland Gustafsson E-postdress: roland.g@telia.com Framställd 2024-05-23 med hjälp av Disgen version 2023.