Ansedel Olof Skragge

1645-1734

Född 1645 i Uggelsäter, Huggenäs /S.
Död 1734.
Olof Skragge
Född 1645 i Uggelsäter, Huggenäs /S.
Död 1734.
Ryttare för Ugglesäter
F Olof Skragge.
Född 1629 i Huggenäs (S).
Död 1673 i Huggenäs (S).
Kornett

FF Simon Skragge.
Född omkring 1597.

Muraremästare


FFF Simon Skragge.
Född omkring 1627.
Död omkring 1673 i Uggelsäter, Huggenäs /S.
Länsman i Näs härad

 
 
   
 
     
 
   
 
M Maria Floreen.
Född omkring 1625.
Död omkring 1699.

     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Ryttare för Ugglesäter
Född 1645 i Uggelsäter, Huggenäs /S.
Död 1734.
Begravd 1736-06-11 i Söderby-Karl (AB).
Var en hurtig krigsman samt var med vid Dünaströmmen, Klissov, Hälsingborg m.fl. slag. Olof blev åtskilliga gånger illa blesserad. Som befälhavare för bönderna i Roslagen 1719, slog han tillbaka ryssarna vid ett landstigningsförsök i Ortalaviken. Hans far som var Kornett lät sända honom att rida för en av sina gårdar i Carl Xl:s krig.

Relationer och barn

Gift 1718.
Maria Floreen. Död 1743 i Söderby-Karl (AB).
Olof Lagerborg. rightarrow.png Född 1670-11-04 i Uggelsäter, Huggenäs /S.
Överstelöjtnant
Olof började sin sin krigarbana som ryttare vid Livregementet till häst mars 1687. Frivillig vid Närkes och Värmlands regemente mars 1690. Förare vid regementet juni 1691. Sergant februari 1700. Fältväbel mars 1701. Huggen i halsen vid Lublin i januari 1700. Kornett vid Livregementet vid Livregementet 19 juni 1703. Olof fick sin offiicersfullmakt i lägret under Thorn den 18 augusti 1703. År 1704-10-30 blev han svårt sårad i bröstet vid Oderbeltz. Löjtnant 1705-07-27. År 1708-02-02 fick han avsked till följd av undfångna blessyrer. År 1709 blev han ryttmästare vid Livregementet och var han så frisk att han kunde deltaga vid slaget vid Hälsingborg. Olof fick konfirmationsfullmakt 1716-11-28, samtidigt som han fick ta avsked.

Den 23 juni1719 blev han jämte brodern Daniel (introducerad 1720 under nr 1620) Adlad. Fick överstelöjtnants titel 1719-08-25. Deltog i riksdagarna 1723, 1726 och 1734. "Han var en hurtigkrigsman samt med vid Dünaströmmen, Klissov, Hälsingborg m. fl. ställen. Ha blev åtskilliga gånger illa blesserad. Som befälhavare för bönderna i Roslagen tillbakaslog han i juli 1719 ett av ryssarna företaget landstigningsförsök i Ortalaviken." Från år 1726 till sin död levde han på sitt jordbruk och avled den 4 juni 1736 på sitt Brölunda. Han begravdes en vecka senare i Söderby-Karls kyrka där hans vapen är uppsatt.
Död 1736-06-11 i Söderby-Karl (AB).
Begravd 1736-06-11 i Söderby-Karl (AB).

Caisa Skragge. Född 1675.
Ogift.
Daniel Skragge-Lagerborg. rightarrow.png Född 1686 i Uggelsäter, Huggenäs /S.
Död 1751-12-10 i Gammelgården, Nederkalix (BD).
Överstelöjtnant avsked 1742
Se ätten Skraggensköld (552,Tab.2) i adelskalendern.Adlad Lagerborg den 28 juni 1719 tillsammans med brodern Olof. Daniel var född i Ugglesäter, Huggenäs s:n som ligger utanför Säffle. Daniel var frivillig vid Närkes och Värmlands regemente år 1704-02 och Nordahls kompani. År 1706-02 utnämndes Daniel till sergeant vid Frykdahls kompani. Fältväbel i oktober 1708. Ryttmästare vid Livregementet till häst år 1709. Adjutant vid Buddenkroks regemente i Riga den 10 dec. 1709. År 1710 blev Daniel tillfångatagen av ryssarna men lyckades fly i maj 1711 och anlände till Stockholm den 4 augusti. Utnämndes till Premiärlöjtnant vid Västmanlands regemente den 12 aug. 1711. Daniel blev överförd till Pomern i november och var med vid Stralsunds belägring 1712 .Kapten vid Hälsinge regemente 11 nov. 1712. Blev åter fånge vid kapitulationen i Tönningen under 1713 men frisläpptes under 1714 och återvände till Stockholm den 11 maj. Adllad den 23 juni 1719 jämte sin broder Daniel (introducerad år 1720 under nummer 1620). 1717 .Major vid Västerbottens regemente den 9 november 1718 och Överstelöjtnant den 6 september 1739. Överstelöjtnant 1742-04-27. Konfirmationsfullmakt 27 april 1742. RSO 7 november 1748. Fick som bland de första i Sverige Svärdsorden. Sin militära bana avslutade han som överstelöjtnant vid Västerbottens regemente 1742. Daniel var med vid striderna vid Gaderbuch och Tönningen. satt även som fånge men lyckades rymma.
Johan Skragge. Fältväbel, Hälsinge reg.
Född 1719.
Fänriks avsked.
Carl Skragge. rightarrow.png Lantbrukare
Född 1721.
Student i Uppsala
Död 1799 i Mellerud.
Thure Skragge. sergeant vid Westerbottens reg.
Född 1724.
Sergeant vid Västerbottens regemente 1754.
Inga Skragge. Född 1725.
Gift.

Levnadsbana

Roland Gustafsson E-postdress: roland.g@telia.com Framställd 2024-06-12 med hjälp av Disgen version 2023.