Ansedel Sophie von Berendtz

-1724

Död 1724-09-17 i Frösön.
Sophie von Berendtz

Död 1724-09-17 i Frösön.
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Död 1724-09-17 i Frösön.

Relationer och barn

Gift omkring 1688 i Estland/ET.
Joachim Georg Fredrik von Rohr. Överstelöjtnant
Född 1625.
Joakim (Otto?) Georg Fredrik von Rohr, natural. von Rohr (son av Georg von Rohr, tab 1), arvherre till Svida. Ryttmästare i svensk tjänst. Erhöll jämte sina bröder Carl, Henrik och Hans Christoffer konfirm. på sin faders gods11 1650-05-20. Natural. svensk adelsman jämte sina halvbröder Carl och Hans Christoffer 1672-09-07 (introd. s. å. under nr 807). Överstelöjtnant vid ingermanländska adelsfaneregementet 1681. Begraven 1687-05-03 i Narva. Gift 1:o med Christina Cronman, begraven 1679-02-21 i Narva, dotter av krigskommissarien Hans Detterman, adlad Cronman, och Ursula Kordes. Gift 2:o med Elisabet Juliana von Funcken, dotter av generalmajoren Rembert von Funcken, som 1646-06-06 blev adlad, men ej introd., och Sara Selius2. Gift 3:o 168611 med Sofia von Berends i hennes 1:a gifte (gift 2:o i Narva med överstelöjtnanten Gerhard Skantzenstierna, av en 1657-12-17 adlad, men ej introd. ätt, begraven 1692-01-12 i Narva, gift 3:o med överstelöjtnanten Mårten Hästesko-Fortuna, död 1700, gift 4:o 1704-07-31 i Kymmene socken i Finland med generalmajoren Reinhold Henrik Horn af Rantzien, född 1673-02-04, död 1725-02-07, farbroder till generalmajoren Jakob Fredrik Horn af Rantzien, natural. och friherre Horn af Rantzien), död barnlös 1724 och begraven i Frösö kyrka Jämtlands län, dotter av överstelöjtnanten Jakob Bernds, adlad von Berends, som 1675-10-08 blev adlad, men ej introd.
Död 1687 i Narva (EST).
Begravd 1687 i Narva (EST).
Georg von Rohr. Död 1710-02-28 i Helsingborg.
Stupade ogift i slaget vid Hälsingborg.
Dödsorsak: I slaget vid Helsingborg.
Jakob Gustav von Rohr. rightarrow.png Född omkring 1668 i Ingermanland, innre Finska viken.
Överstelöjtnants avsked 1722
Jakob Gustaf (son av Joakim Georg Fredrik von Rohr, natural. von Rohr, tab 2), född 1668 i Ingermanland. Kom i tjänst 1683. Fänrik vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente 1691-09-29. Löjtnant därst. 1694-08-03. Ryttmästare vid Åbo läns fördubblingskavalleriregemente 1700-11-00. Major därst. 1702-05-00. Överstelöjtnants avsked 1722-07-11. Han blev fången 1704-08-10 hos ryssarna vid Narvas övergång och förd till Kostroma, varifrån han ej återkom förrän efter fredsslutet. Gift 1:o med sin 2:a styvmoders syster Anna Catharina von Berends, dotter av överstelöjtnanten Jakob von Berends, som 1675-10-08 blev adlad, men ej introd. Gift 2:o med Elisabet Printz i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen vid garnisonsregementet i Narva Håkan Ekström, död 1712-09-00 under fångenskapen i Koshira), död barnlös, dotter av amtmannen på Oxenstiernska grevskapet Kronoberg i Karelen Nils Olofsson Printz och Elisabet Henriksdotter Blanckenhagen. Död 1735-01-31 på Palikais i Somero socken i Finland.
Död 1735-01-31 i Palikais i Somero sn. i Finland.

Roland Gustafsson E-postdress: roland.g@telia.com Framställd 2024-06-12 med hjälp av Disgen version 2023.